top of page

 שרונה - המושבה הטמפלרית מתעוררת לחיים

המושבה הטמפלרית "שרונה" הוקמה לפני כ 150 שנה על ידי מתיישבים מדרום מגרמניה, ומהווה מוקד המשלב את הסיפור הייחודי של הטמפלרים, צה"ל בראשיתו ותחילת ימיה של תל אביב.

אנו נספר את הסיפור המסעיר שהסתתר במשך שנים רבות מאחורי גדרות הקריה ויצא רק בשנתיים האחרונות לראשונה לאוויר העולם.

בסיור נפסע בעקבותיהם של הטמפלרים, נספר על חייהם בארץ ישראל, על יחסיהם עם השכנים, על הטכנולוגיה הייחודית שהביאו לארץ ועל השיטות המיוחדות בהן פיתחו את המסחר והכלכלה בארץ ישראל.

הסיור יתקיים בין בתי השכונה שזכו לשיפוץ ושחזור, ויכלול ביקור בבית הבד ובמנהרה המפורסמת של שרונה.

bottom of page